Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op maart 6, 2023 en is van toepassing op burgers en legale permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://www.texoliq.com/nl over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. Delen met andere partijen

We delen deze gegevens enkel met Verwerkers en andere Derden, waarvoor toestemming benodigd is.

Naam: Google Ireland Limited
Land: Ierland
Doel: Statistische Analyse
Naam: Meta Platforms Ireland Limited
Land: Ierland
Doel: Statistische Analyse

3. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

4. Delen met andere partijen

Wij delen persoonsgegevens indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een kwestie in verband met de openbare veiligheid.

Als onze website of organisatie wordt overgenomen, verkocht, of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

5. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

6. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op websites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze websites. We garanderen niet dat deze websites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voor u gebruik maakt van deze websites.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

8. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

9. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Contactinformatie

TEXOLIQ®
Via Kennedy - 93017 San Cataldo
Italië
Website: https://www.texoliq.com/nl
E-mail: moc.qiloxet@troppus

Bijlage

Wat we verzamelen en bewaren

Terwijl u onze site bezoekt, volgen we:
 • De producten die je hebt bekeken: We gebruiken deze informatie om je bijvoorbeeld de producten te laten zien die je recentelijk hebt bekeken
 • Locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken deze informatie om belastingen en verzendkosten te schatten
 • Verzendadres: we zullen je vragen om het in te vullen om bijvoorbeeld de verzending te schatten voordat je de bestelling plaatst en om je te verzenden wat je hebt gekocht!
We zullen ook cookies gebruiken om de inhoud van uw winkelwagen bij te houden terwijl u door onze site bladert. Wanneer u een aankoop bij ons doet, raden we u aan om informatie te verstrekken zoals uw naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcardnummer / betalingsgegevens en optionele accountinformatie, zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord. We zullen deze informatie gebruiken voor doeleinden zoals:
 • We sturen u account- en bestelinformatie
 • We reageren op uw verzoeken, inclusief klachten en terugbetalingen
 • Betalingsverwerking en fraudepreventie
 • Stel uw account in voor onze winkel
 • Voldoe aan alle wettelijke verplichtingen op ons, zoals het berekenen van belastingen
 • Verbeter de aanbiedingen van onze winkel
 • Marketingberichten verzenden, als u ervoor kiest deze te ontvangen
Als u een account aanmaakt, slaan we uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer op: deze gegevens worden vervolgens gebruikt om de kassier in uw toekomstige bestellingen te vullen. Over het algemeen bewaren we uw gegevens zolang we deze nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we de gegevens verzamelen en gebruiken en zolang we wettelijk verplicht zijn om ze te blijven bewaren. Deze informatie omvat uw naam, e-mailadres en factuur- en verzendadressen. We slaan ook opmerkingen en recensies op als u ervoor kiest om ze achter te laten.

Mensen in ons team die toegang hebben

Onze teamleden hebben toegang tot de informatie die u aan ons verstrekt. Zowel beheerders als winkelmanagers hebben bijvoorbeeld toegang tot:
 • Bestelinformatie zoals gekocht artikel, aankoopdatum en verzendlocatie.
 • Klantgegevens zoals uw naam, e-mailadres en factuur- en verzendgegevens.
Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om bestellingen uit te voeren, terugbetalingen te verwerken en u te ondersteunen.

Betalingen

Wij accepteren betalingen via Stripe. Tijdens de betalingsverwerking worden sommige gegevens overgedragen aan Stripe, inclusief informatie die nodig is om de betaling te verwerken of te ondersteunen, zoals totale aankopen en factuurgegevens. Zie het privacybeleid van Stripe voor meer informatie. Wij accepteren betalingen via PayPal. Tijdens de betalingsverwerking worden bepaalde gegevens overgedragen aan PayPal, inclusief informatie die nodig is om de betaling te verwerken of te ondersteunen, zoals totale aankopen en factuurgegevens. Raadpleeg het privacybeleid van PayPal voor meer informatie.

Complianz | De privacysuite voor WordPress

Deze website gebruikt Complianz Privacy Suite voor WordPress om toestemmingsrecords te verzamelen. Voor deze functionaliteit wordt uw IP-adres geanonimiseerd en opgeslagen in onze database. Voor meer informatie, zie Complianz-privacyverklaring.

Akismet

We verzamelen informatie over bezoekers die reageren op de site en die onze Akismet-antispamservice gebruiken. De verzamelde informatie hangt af van hoe de gebruiker Akismet heeft ingesteld, maar normaal gesproken omvat de informatie het IP-adres van de commentator, de user-agent, de verwijzer en de site-URL (samen met andere informatie die rechtstreeks wordt verstrekt door de gebruiker die commentaar geeft, zoals naam, gebruikersnaam, e-mailadres en de tekst van de opmerking zelf).