GENEL BİLGİLER

Bu Genel Satış Koşullarının amacı, texoliq.com sitesindeki telematik ağ aracılığıyla TEXOLIQ® ürünlerinin uzaktan satın alınmasıdır. Her satın alma işlemi, Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olacaktır. 185/99, Kanun Hükmünde Kararname. 206/05; sözleşmenin imzalanmasına yönelik bilgiler sanata tabi olacaktır. Kanun Hükmünde Kararnamenin 12. 70/03 ve gizliliğin korunması ile ilgili olarak Kanun Hükmünde Kararnamede atıfta bulunulan mevzuata tabi olacaktır. 196/03.

SÖZLEŞMENİN SONUCU VE GENEL SATIŞ KOŞULLARININ KABUL EDİLMESİ

texoliq.com sitesindeki ürünlerin satışına ilişkin sözleşmeler, müşteri tarafından verilen satın alma siparişinin şirket tarafından alınması ve müşteri tarafından kabul edilmesi ile tamamlanmış sayılır. Şirket, müşteri tarafından yapılan satın alma siparişinin makbuzunu derhal müşteriye gönderecektir. Müşteri, satın alma siparişini elektronik ortamda göndermekle, bu genel şartları okuyup kabul ettiğini ve satıcı firma ile olan ilişkilerinde bunlara riayet etmeyi ve saygı duymayı taahhüt eder.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Sanat uyarınca şirket. 196/2003 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13. maddesi uyarınca, kurulan ticari ilişkilere istinaden sözlü olarak da elde edilen, doğrudan ilgili taraflarca sağlanan veya başka bir şekilde şirketin faaliyeti kapsamında elde edilen kişisel ve mali verilerin, kişisel ve mali verilerin mevzuata uygun olarak işleneceği bildirilmektedir. bahsi geçen mevzuat, bunların öngördüğü gizlilik yükümlülükleri de dahil olmak üzere, bahsi geçenlerle ilgili olarak 6698 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. Maddesinde belirtilen haklar. 196/2003.

MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Müşterinin satın alma siparişini göndermeden önce bu genel satış koşullarını dikkatlice okuması gerekmektedir. Satınalma siparişinin iletilmesi, onların tam bilgisi ve kabulü anlamına gelir. Son olarak, Müşteri’nin çevrimiçi satın alma prosedürü tamamlandıktan sonra, sözleşmenin imzalanması aşamasında zaten görüntülenen ve kabul edilen bu genel satış koşullarını yazdırması ve saklaması gerekir.

SİPARİŞİN TANIMI

Müşteri, online siparişi göndererek, satıcıya ürünü ve/veya sepette yer alan ürünleri satın alması için teklif gönderir. Müşteri, sepetine koyduğu ürünleri online sipariş verdiğinde, bunları bu Genel Satış Koşullarında belirtilen fiyat ve koşullarda satın almayı kabul eder.

Satıcı, siparişin kabul edildiğini ve onaylandığını müşteriye bildirecektir.

SATIN ALMA YÖNTEMİ

Müşteri, ilgili tanıtıcı ve teknik sayfalarda özellikleri online olarak gösterilen ürünü, sitede belirtilen teslimat ücretlerine ek olarak burada belirtilen fiyattan satın alır. Satınalma siparişi gönderilmeden önce, seçilen her bir ürünün birim maliyeti, birden fazla ürün alınması durumunda toplam maliyet ve buna bağlı teslimat maliyetleri ile birlikte özetlenir. Satın alma siparişi iletildikten sonra, müşteri, satıcıdan satın alma siparişinin alındığını onaylayan ve satın alınan malın ana özellikleriyle ilgili bilgileri, fiyat ve maliyetlerin ayrıntılı bir göstergesini içeren bir e-posta mesajı alacaktır. teslimat, geçerli vergiler ve ödeme şekilleri ve sözleşmenin genel koşullarına ve cayma hakkının varlığına, sitede görüntülenen kullanım koşulları ve yöntemlerine ilişkin bilgilere bir referans içeren. 4 Temmuz 2006 tarih ve sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin onaylanmasının ardından. 223 “manevra bis” 37. maddenin 8. ve 9. fıkraları, 12 Ağustos 2006 tarihinde yürürlüğe giren 4 Ağustos 2006 tarih ve 248 sayılı Kanunla dönüştürülmüş ve fatura düzenlenmesi durumunda müşteri ve tedarikçi listesinin bildirilmesi yükümlülüğünü yeniden tesis etmiştir. , ve 30 Temmuz 2010 tarih ve 122 sayılı Kanuna dönüştürülen 31 Mayıs 2010 tarih ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, müşterilerden sitede uygun alanlara KDV NUMARASI ve VERGİ KODU iletmelerini isteme gereğini getirmektedir.

ÖDEME

Müşteri, aşağıda listelenen yöntemlerden birini seçerek ödemesini yapabilir.

  • Kredi kartı ile ödeme: Tüketici, kredi kartı ile ödeme yapmayı düşünmesi durumunda, müşterilerin verdiği bilgilerin gizliliğini sağlamaya uygun Stripe ile ödeme prosedürünü kullanabilir. Herhangi bir bilgi ve diğer Yasal Anlaşmalar için Müşteri, www.stripe.com web sitesine yönlendirilir.
  • PayPal ile ödeme: Tüketicinin PayPal ile ödeme yapmayı düşünmesi durumunda, müşteriler tarafından sağlanan verilerin gizliliğini sağlamaya uygun PayPal ile ödeme prosedürünü kullanabilir. Herhangi bir bilgi ve diğer Yasal Anlaşmalar için Müşteri, www.paypal.com web sitesine yönlendirilir.

ÜRÜN TESLİMATI

Satın alınan mallar, Müşteri’nin online sipariş verirken belirttiği adrese kurye ile teslim edilir. Herhangi bir özel ihtiyaç müşteri tarafından satıcıya önerilmelidir. Alıcının siparişte belirttiği adrese teslim edilmemesi durumunda, kurye bir tebligat bırakacak ve ikinci kez tekrar deneyecektir; alıcı hala yoksa, mallar gönderene iade edilecektir.

UYGUNLUK GARANTİSİ VE ARIZALI ÜRÜNLER

Satıcı, malların tesliminden itibaren iki yıl içinde meydana gelen herhangi bir uygunsuzluktan sorumludur. Bu sözleşmenin amaçları bakımından, aşağıdaki koşulların bir arada bulunması halinde, tüketim mallarının sözleşmeye uygun olduğu varsayılır: a) normal olarak aynı türdeki malların kullanıldığı kullanıma uygun olmaları; b) Satıcının verdiği tanıma uygun olduğunu ve satıcının numune veya model olarak tüketiciye sunduğu malın niteliklerini taşıdığını; c) Tüketicinin makul olarak bekleyebileceği, aynı türden bir malın olağan kalitesini ve performansını, malın niteliğini ve uygun olduğunda, bu konuda yapılan malların belirli özelliklerine ilişkin kamu açıklamalarını dikkate alarak sunmak özellikle reklamda veya etiketlemede satıcı, üretici veya acentesi veya temsilcisi tarafından; d) Tüketici tarafından arzu edilen ve sözleşmenin kurulduğu anda satıcının dikkatine sunulan ve satıcının da kesin olarak kabul ettiği belirli kullanıma uygun olmaları. Tüketici, ayıbın fark edildiği tarihten itibaren iki ay içinde uygunsuzluğu satıcıya bildirmediği takdirde tüm haklarını kaybeder. Satıcı, kusurun varlığını fark etmiş veya gizlemişse, rapor gerekli değildir. Her halükarda, aksi ispatlanmadıkça, malın tesliminden itibaren altı ay içinde meydana gelen uyumsuzluğun o tarihte zaten mevcut olduğu varsayılır, bu hipotezin malların veya kusurun doğası ile bağdaşmadığı varsayılır. uyum. Tüketici, sözleşmeye aykırılık halinde alternatif olarak ve bedelsiz olarak aşağıda belirtilen koşullarda, talepte bulunmadıkça satın alınan malın onarılmasını veya değiştirilmesini, satın alma fiyatının düşürülmesini veya işbu sözleşmenin feshedilmesini talep edebilir. Madde uyarınca satıcı için tatmin edilmesi nesnel olarak imkansız değildir veya aşırı derecede külfetlidir. Tüketici Kanunu’nun 130, paragraf 4’ü. Talep yazılı olarak, iadeli taahhütlü mektupla veya iadeli taahhütlü e-posta ile satıcıya, talebi yerine getirmek istediğini veya bunu yapmasını engelleyen nedenleri yedi iş günü içinde bildirecek şekilde gönderilmelidir. makbuzdan. Aynı iletişimde, satıcı tüketicinin talebini kabul ettiğinde, malın sevkiyat veya iade yöntemleri ile ayıplı malın iade veya değiştirilmesi için son tarihi belirtmek zorundadır. Onarım ve değiştirme imkansız veya aşırı pahalıysa veya satıcı bir önceki maddede belirtilen süre içinde malları tamir etmemiş veya değiştirmemişse veya son olarak, daha önce gerçekleştirilen değiştirme veya onarım tüketiciye önemli ölçüde rahatsızlık verdiyse, ikincisi, kendi seçimine göre, fiyatta uygun bir indirim veya sözleşmenin feshedilmesini talep edebilir. Bu durumda tüketici, talebini, kendisine teslim edilmesini takip eden yedi iş günü içinde, devam etmek istediğini veya bunu yapmasını engelleyen nedenleri belirtecek olan satıcıya göndermelidir. Satıcının tüketicinin talebini kabul ettiği aynı iletişimde, teklif edilen fiyat indirimini veya ayıplı malın iade edilme yöntemlerini belirtmesi gerekir. Bu gibi durumlarda, daha önce satıcıya ödenen tutarların nasıl yeniden kredilendirileceğinin belirtilmesi tüketicinin sorumluluğunda olacaktır.

VAZGEÇME HAKKI

Her halükarda ALICI, satın aldığı malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) iş günü içerisinde herhangi bir ceza ödemeksizin ve sebep belirtmeksizin öngörülen sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
Meslek mensubunun md. uyarınca cayma hakkının kullanılması durumunda varlığın varlığı, iadesi veya geri çekilmesine ilişkin bilgi yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda. Tüketici Kanunu’nun 52. maddesine göre cayma hakkının kullanılması için son tarih 90 (doksan) gündür ve malı tüketiciye teslim ettiği tarihten itibaren başlar.
Alıcı, cayma hakkını kullanmaya karar verirse, iadeli taahhütlü mektupla veya iadeli taahhütlü posta ile gönderilerek teyit edilmesi şartıyla [email protected] e-posta adresine e-posta göndererek satıcıyı bilgilendirmelidir. 48 (kırksekiz) saat içinde adrese ulaştığına dair teyid ile.
Cayma hakkının kullanılması amacıyla, bildirimin gönderilmesi, aynı şartlar dahilinde olmak kaydıyla, satın alınan malın iadesi ile geçerli bir şekilde değiştirilebilir. Postaneye veya nakliyeciye teslim tarihi taraflar arasında geçerli olacaktır.
Malların iadesi her halükarda malın teslim alındığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde yapılmalıdır. Her halükarda, ödenen bedelin tam olarak geri ödenmesine hak kazanabilmek için, malların sağlam ve her halükarda normal muhafaza durumunda iade edilmesi gerekir.
Alıcı, kendisi tarafından açılmış olan görsel-işitsel ürünler veya mühürlü bilgisayar yazılımları ile ölçüye göre yapılmış veya açıkça kişiselleştirilmiş veya niteliği itibarıyla iade edilemeyecek olan malları satın alma sözleşmelerinde bu cayma hakkını kullanamaz. o gazetelerin, süreli yayınların ve dergilerin yanı sıra fiyatı, profesyonelin kontrol edemediği finansal piyasa oranlarındaki dalgalanmalara bağlı olan ve Sanat tarafından öngörülen diğer herhangi bir durumda malların tedarikinden kaynaklanan hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme riski . 55 morina. Eksileri.
Tüketicinin bu madde uyarınca cayma hakkını kullanması için ödeyeceği tek masraf, malların Tedarikçi’ye iade edilmesinin doğrudan masraflarıdır.
Tedarikçi, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren 30 (otuz) gün içinde Alıcı tarafından ödenen tutarın tamamını ücretsiz olarak iade edecektir.
Alıcının cayma hakkının kullanıldığını bildirdiği iletişimin alınmasıyla, bu sözleşmenin tarafları, bu maddenin önceki noktalarındaki hükümlere halel gelmeksizin, karşılıklı yükümlülüklerinden kurtulur.

CAYMA HAKKINI KULLANMA YÖNTEMİ

Cayma hakkı, yukarıda belirtilen süre içinde satıcının adresine alındı ​​teyidi ile iadeli taahhütlü mektup göndererek kullanılır.
Mal teslim edilmiş ise, müşterinin malın teslim tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içinde satıcıya iade etmesi gerekmektedir. Mallar, her parça ve her türlü aksesuar veya kullanım kılavuzu ile birlikte ve müşteriye orijinal olarak teslim edilen her şey ile birlikte ve orijinal ambalajında ​​paketlenmiş olarak satıcıya iade edilmelidir. İade edilen ürüne, siparişin elektronik makbuzunun bir kopyası eşlik etmelidir. Malları satıcıya iade etme masrafları müşteriden tahsil edilir. Müşteri tarafından cayma hakkının bu maddede yer alan hükümlere uygun olarak kullanılması halinde, satıcı, müşteri tarafından ödenen meblağları iade etmekle yükümlüdür. Özellikle, satıcı, nakliye masrafları da dahil olmak üzere sevk edilen malların maliyetine ilişkin yeniden kredi siparişinin iletilmesi için müşterinin sözleşmeyi uyguladığını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak iletecektir. cayma hakkı.. Bu işlem, mümkünse geri ödeme yapılarak veya tutar müşterinin belirttiği banka hesabına yatırılarak gerçekleştirilecektir. Satıcı, yukarıda belirtilen yöntemler dışında iade edilen ürünler ile iade ücreti müşteri tarafından tam olarak ödenmeyen veya iletişim için belirtilen yöntem ve sürelere uyulmayan ürünleri reddetme hakkına sahiptir. çekilme hakkı.

AÇIK FESİH MADDESİ

Varlığın satın alma bedelinin tamamının veya bir kısmının ödenmemesi durumunda, satıcı sanatın amaçları doğrultusunda beyanda bulunma hakkını saklı tutar. Medeni kanunun 1456’sı müşterinin elektronik adresine yazılı bir tebligat göndererek bu sözleşmeyi feshetti.

ŞİKAYETLER

Herhangi bir şikayet veya açıklama için müşteri e-posta adresine yazmalıdır: [email protected]. Talepten itibaren 7 (yedi) iş günü içinde açıklama için müşteri ile iletişime geçilecektir.

UYGULANACAK HUKUK VE YARGI

Bu sözleşmeden doğabilecek tüm ihtilaflar Ticaret Odası Arabuluculuk Kurumu nezdinde yapılacak bir uzlaştırma girişimine devredilecek ve o tarafından kabul edilen Uzlaştırma Yönetmeliğine göre çözümlenecektir.
Taraflar olağan yargı merciine başvurmak niyetindelerse, yetkili mahkeme, tüketicinin ikametgahı veya tercih ettiği yerleşim yeri mahkemesidir, Sanat uyarınca zorunludur. 33, paragraf 2, kodun u) harfi Eksileri.

REFERANS

Bu sözleşme İtalyan kanunlarına tabidir.
19.2. Burada açıkça belirtilmemesine rağmen, bu sözleşmede öngörülen ilişkiler ve davalar için geçerli olan hukuk hükümleri ve özellikle Sanat. 1980 Roma Sözleşmesinin 5.
19.3 Sanat uyarınca. 60 morina eksileri, Bölüm III, Başlık III, Bölüm I kodlarında yer alan disiplin. Eksileri.